Dystrybutor produktów STONERIDGE ELECTRONICS

Pakiet mobilności

DATY OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY TACHOGRAFÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM ▸2023 Tachografy Smart 2 obowiązkowe we wszystkich nowych pojazdach od 21 sierpnia 2023 r. ▸2024
Zapytaj o produkt

DATY OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY TACHOGRAFÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

▸2023 Tachografy Smart 2 obowiązkowe we wszystkich nowych pojazdach od 21 sierpnia 2023 r.

▸2024 Modernizacja tachografów Smart 2 dla pojazdów obecnie wyposażonych w tachografy 1B lub analogowe podróżujące na trasach międzynarodowych musi zostać zakończona do 31 grudnia 2024 r. •Mniej niż 18 miesięcy na całkowitą modernizację wszystkich pojazdów UE

▸2025 Modernizacja tachografu Smart 2 dla pojazdów obecnie wyposażonych w tachograf 1C podróżujących na trasach międzynarodowych musi zostać zakończona do 18 sierpnia 2025 r. •Tylko 24 miesiące na pełną modernizację wszystkich pojazdów UE

▸2026 Tachograf Smart 2 obowiązkowo we wszystkich nowych pojazdach i doposażonych w istniejący pojazd w 2,5t do 3,5t podróże na trasach międzynarodowych muszą być zakończone do 1 lipca 2026